Adapun syarat untuk menjadi seorang ahli PAS itu ialah:

  1. Warganegara Malaysia
  2. Beragama Islam
  3. ‘Aqil baligh menurut Hukum Syara’
  4. Mengaku menerima serta taat kepada Perlembagaan PAS, peraturan, arahan-arahan dan keputusan-keputusan Parti dari masa ke semasa
  5. Seorang pelajar Universiti atau Kolej Universiti tidak boleh menjadi ahli tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada Naib Censolar university berkenaan.